สหพิทักษ์ทรัพย์และรักษาความปลอดภัย (2529) บจก.


สหพิทักษ์ทรัพย์และรักษาความปลอดภัย (2529) บจก.

Full Description


สหพิทักษ์ทรัพย์และรักษาความปลอดภัย (2529) บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

112/60 หมู่บ้านชินเขต ชินเขต 1/9 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

112/60 Mooban Chinnakhet, Chinnakhet 1/9, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2955-5450-1

Fax

0-2589-6138