รุ่งภัทรกิจ บจก.


รุ่งภัทรกิจ บจก.

Full Description


รุ่งภัทรกิจ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง โครงเหล็ก รับกลึงสายเชื่อมตัดเหล็ก งานโลหะที่อยู่ (ภาษาไทย)

41356 หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Address (English)

41356 Moo 3, Thapha, Banpong, Ratchaburi

Zip code

70110

Tel.

0-3220-1961