พีแอนด์พี ปาล์ม แอร์การ์ด บจก.


พีแอนด์พี ปาล์ม แอร์การ์ด บจก.

Full Description


พีแอนด์พี ปาล์ม แอร์การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภทที่อยู่ (ภาษาไทย)

659/9 หมู่ 6 แอนเน็กซ์ 58 พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

659/9 Moo 6, Annex 58, Phaholyothin Rd., Sai Mai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

08-1734-4904

Fax

0-2990-2832