บุญไทยสังขะก่อสร้าง หจก.


บุญไทยสังขะก่อสร้าง หจก.

Full Description


บุญไทยสังขะก่อสร้าง หจก.
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

516-522 หมู่ 1 สุรินทร์-สังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

Address (English)

516-522 Moo 1, Surin-Sangka Rd., Sangka, Sangkha, Surin

Zip code

32150

Tel.

0-4457-1123

Fax

0-4457-1124

...