ฟิวเจอร์ บิซิเนส ซัพพลาย บจก.

preera@fb-supply.com
ฟิวเจอร์ บิซิเนส ซัพพลาย บจก.

Full Description


หน่ายเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และรับซ่อมอุปกรณ์บาร์โค้ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/78-79 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

Address (English)

44/78-79 Moo 8, Tharaeng,

Zip code

10220

Tel.

0-2945-8441-3, 0-2945-8840-1

Fax

0-2945-8991