พี.ทู.พี ซัพพลาย หจก.

p2psupply@hotmail.com
พี.ทู.พี ซัพพลาย หจก.

Full Description


บริการจัดพิมพ์ฉลากสินค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

73 ซ.67 ถ.เฉลิมพระเกียยรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ

Address (English)

73 67, Chalermprakiat R.9 Rd., Praves,

Zip code

10250

Tel.

0-2726-2791

Fax

0-2726-2792