พีเอ็มซี ลาเบล แม็ททีเรียล บจก.

info@pmclabel.com
พีเอ็มซี ลาเบล แม็ททีเรียล บจก.

Full Description


จำหน่ายและรับผลิตสติกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ต่างๆ กระดาษสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/28 หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง

Address (English)

30/28 Moo 2, Khokkham,

Zip code

74000

Tel.

0-3445-2000-5

Fax

0-3445-2008-9