พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย บจก.

office_thai@yahoo.com, officestamper@gmail.com
พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย บจก.

Full Description


จำหน่ายป้ายสติกเกอร์จ่าหน้าซองจดหมาย, ป้ายราคา, สติกเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, ตรายาง, สติกเกอร์อเนกประสงค์ ขาวด้าน ขาวมัน พีวีซีใสที่อยู่ (ภาษาไทย)

267/1 ซ.ทวีวัฒนา ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

Address (English)

267/1 Thawiwatthana, Sathupradit Rd., Chongnonsi,

Zip code

10120

Tel.

0-2678-3263

Fax

0-2678-3264