พนาทัศน์ บจก.

p.panatas@hotmail.com
พนาทัศน์ บจก.

Full Description


จัดสวน, ออกแบบสวน, สร้างสวน, ปรึกษาการจัดสวน, เพาะพันธุ์ไม้, ดูแลสวน, ขายไม้ดอก, ไม้ประดับ, ขายวัสดุตกแต่งสวน, ขายอุปกรณ์จัดสวน,ภูมิสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

292 อาคารพนาทัศน์ ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Zip code

10700

Tel.

0-2435-8387, 088-277-3290

Fax

0-2435-9530