นำสินสปริง บจก.

numsin@nsspringthailand.com
นำสินสปริง บจก.

Full Description


ผู้ผลิตสปริงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

649/1 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี อ.บางซื่อ

Address (English)

649/1 Bangkok-Nonthaburi Rd., Bangsue,

Zip code

10800

Tel.

0-2585-0198, 0-2587-4137, 08-1753-6115

Fax

0-2911-4092