นับพันพร บจก.


นับพันพร บจก.

Full Description


ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/20 หมู่5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Zip code

10540

Tel.

0-2755-3755

Fax

0-2755-3750