ทูที ไทยคูณ บจก.

info@2tthaikoon.co.th
ทูที ไทยคูณ บจก.

Full Description


ผลิต จำหน่าย และส่งออกสติกเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 ซ.ท่าข้าม 4 แยก 4-3 ถ.พระราม 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน

Address (English)

2 Thakham 4 (4-3), Rama II Rd., Samaedam,

Zip code

10150

Tel.

0-2895-7531-3

Fax

0-2416-3553