ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ บจก.


ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ บจก.

Full Description


ทำการผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หัวเชื้อทุกชนิด วัสดุสังเคราะห์ที่เป็นเคมีภัณฑ์ ฯที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/1 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 อ.บางเสาธง

Zip code

10540