ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ บจก.


ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ บจก.

Full Description


โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลที่อยู่ (ภาษาไทย)

141 สิรินธร 7 สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

141 Sirinthorn 7, Bangbumru Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2435-2297, 0-2886-6070

Fax

0-2435-2296