คอม-เพรส แมชชีนเนอรี แอนด์ เซอร์วิส บจก.

sales@com-press.co.th
คอม-เพรส แมชชีนเนอรี แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


จำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

38 ซ.ลาดพร้าว 93 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง

Address (English)

38 Ladphrao 93, Wangthonglang,

Zip code

10310

Tel.

0-2542-1250, 0-2935-0925, 0-2542-1690

Fax

0-2542-1256