กุลธร บจก.

sales@kulthorn.com
กุลธร บจก.

Full Description


กุลธร บจก.
จำหน่ายอะไหล่-อุปกรณ์แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

237-237/1-2 หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

237-237/1-2 Lanluang Rd., Watsommanut, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2282-2151-3, 0-2628-0820

Fax

0-2280-1444, 0-2628-0823